Praxis für Psychosomatische Medizin u. Psychotherapie, Coaching, Mediation u. Prävention
Dr. Dr. med. Herbert Mück (51061 Köln)

E-Mail: kontakt@dr-mueck.de (Keine Beratungen per Telefon oder E-Mail!) - Gerne können Sie diese Seite verlinken!

 

Web www.dr-mueck.de

Home
Nach oben
Impressum/Vorwort
Stichwortverzeichnis
Neues auf dieser Website
Angst / Phobie
Depression + Trauer
Scham / Sozialphobie
Essstörungen
Stress + Entspannung
Beziehung / Partnerschaft
Kommunikationshilfen
Emotionskompetenz
Selbstregulation
Sucht / Abhängigkeit
Fähigkeiten / Stärken
Denkhilfen
Gesundheitskompetenzen
Selbsthilfe+Gesundheitstipps
Krisenintervention
Therapeuten-Suche
Über die Praxis Dr. Mück
Konzept+Methoden
Erfahrungsberichte
Lexikon/Häufige Fragen
Innovationen / Praxisforschung
Wissenschaftsinformationen
Gesundheitspolitik
Infos auf Russisch
English Version
 

 


Het voeren van“metagesprekken"


Hij vraagt "Gisteren beeindigde je ons telefoongesprek zo snel. Ik wist niet wat ik daarvan moest denken. Had dat met mij te maken of was je bezorgd over je zieke moeder?"
 
Een meta gesprek is een uitwisseling over bijvoorbeeld hoe een bepaald gesprek zich ontwikkeld heeft en hoe de deelnemers met elkaar zijn omgegaan. Meta betekent "hoger". Gelijk een observatie neemt men afstand van de gebeurtenis en eventuele emoties. Retrospektief wordt de situatie geanalyzeerd om een nieuwe weg te vinden die communicatie in de toekomst kan verbeteren.
 
De meeste Metagesprekken gaan over de relatie die mensen tot elkaar hebben. Een belangrijk aspect daarbij is begrijpen of de partner de boodschap goed begrepen heeft. Hiermee kunnen communicatieproblemen voorkomen worden en kan een open communicatieve omgangsvorm bevordert worden. Metagesprekken zijn derhalve zeer geschikt om goede relaties aan te knopen en te onderhouden.
 
Voor veel mensen is de uitwisseling van informatie (bijvoorbeeld: "je hebt een vlek op je broek") het belangrijkste in een gesprek. Naast deze kerninformatie worden echter ook veel andere boodschappen door de ontvanger waargenomen. Uiteindelijk is het altijd de ontvanger die de boodschap interpreteert. In het voorbeeld van de broek kan de ontvanger op basis van deze informatie denken dat hij gecorrigeert wordt (hij zou zijn broek moeten wassen!). Een andere interpretatie zou kunnen zijn dat hij zich als een kind behandelt voelt of dat de gesprekspartner zich schaamt voor de ontvanger.
Afhankelijk van de interpretatie zal de reactie van de ontvanger anders zijn. Als de interpretatie van de ontvanger anders is als de intentie van de boodschap kan een conflict ontstaan.
 
Naast conflicten kunnen gebrekkige antwoorden of eenzijdige communicatie een goede uitwisseling onmogelijk maken. In metagesprekken kunnen deze problemen besproken en aangegaan worden om in de toekomst voorkomen te worden.

Tips voor metagesprekken:
 
Maak een afspraak voor een metagesprek. Het doel van dit metagesprek is vast te stellen hoe de huidige communicatievormen elkaar gedrag beinvloeden. Op deze basis kunnen regels vastgesteld worden om communicatie te verbeteren. Deze regels kunnen conflicten in de toekomst voorkomen.
 
Maak in dit gesprek een duidelijk onderscheid tussen de "analyze" van de de huidige situatie en het metagesprek. Dit kan helpen hoog opgelopen emoties weg te nemen. Een dergelijke onderscheid kan soms makkelijker gemaakt worden door op een andere plaats te gaan zitten als het metagesprek kan beginnen.
Er kan ook van kamer gewisseld worden om dan de vraag te stellen "wat is daar in het vorige gesprek gebeurd?". Deze techniek om zich emotioneel van de situatie los te maken en deze vanuit een neutrale positie te beschouwen heet "disassocieren". Probeer de situatie te analyzeren alsof het de situatie een film of toneelstuk betreft dat door beiden samen gezien is. Probeer in een constructieve dialoog samen te analyzeren wat er tijdens de "voorstelling" is gebeurd en hoe in de toekomst het script gewijzigd kan worden om die situatie te voorkomen. Probeer het woord "ik" niet te gebruiken, gebruik daarintegen "een van ons". Dit kan een constructieve sfeer creeren waarin uitspraken niet gezien worden als persoonlijke aantijgingen.
 
Probeer binnen de metagesprek goed te beschrijven wat waargenomen is en wat de bedoeling destijds was. Neem daarbij verantwoordelijkheid voor alles wat u kon beinvloeden. Laat weten hoe u de communicatie van destijds geinterpreteerd heeft en wat voor een invloed het gedrag van de ander op u had. Ontwikkel ideeen voor verbetering in de toekomst en spreek deze als een wens uit.
 

Buch24.de - Bücher versandkostenfrei


Tips for meta-conversations:

  1. Come to an agreement with the person you want to talk to that you want to have a pure meta-conversation. Its main purpose is to find out in which way you talk to eachother and which effect the different conversation behaviour has on eachother. Based on this assumption “rules” can be developped which can improve further communication so that it becomes more likely that (mutual) understanding of eachother will be better in the future (f.ex. sending so-called me-messages instead of criticism and attack, frequent request for feedbacks in order to find out what the other finally understood).
  1. Make a clear break between the “analyzed conversation” and the “meta-conversation”relating to it in which raised tempers can calm down. Make yourself clear that meta-conversations not only deal with a complete different subject but also with a complete different perspective. This is sometimes easier if you leave the former seats and sit down on completely different seats or at least stand behind your former seats. You can also change the room and ask oneanother in the new room – with the necessary emotional distance! “what has again just happened between us over there?” The technique to desist from oneself or from a situation and to contemplate it from a neutral position from outside is called “to dissociate” or “to take an eccentric point of view”.
  1. Analyze the conversation as if you were two neutral drama critics having seen a drama together. Try to find out in a constructive dialogue with your conversation partner what has happened on the stage and how it could come to misunderstandings between the participants and how the script could be changed so that new performances of the same play run more smoothly in the future. If possible, don`t use the words me and you while analyzing the conversation. Try to describe it with the “one of us” and “the other of us” or the like. This helps to create an adequate distance from what happened before and prevents that remarks about the participants of the analyzed conversation are seen as a personal assault in the here and now.
  1. Within the framework of a meta-conversation describe what you felt in the analyzed conversation and what your (hopefully) good intention was at that time. Take responsibility for all that has been under your control. Communicate eachother, which message you understood and which effect the behaviour of the other had on you. Develop suggestions for improvement and express them in form of a wish.